October 24, 2019

Testirani uzorci ABS 3D printanog materijala

U Centru za mikro- i nanoznanost i tehnologiju Sveučilišta u Rijeci su na uređaju za 3D tisak Stratasys Fortus 250 mc izvedeni testni uzorci koji su omogućili utvrđivanje mehaničkih karakteristika polimernog materijala ABS koji se koristi u izradi pasivnih mehaničkih komponenti rehabilitacijskog uređaja. Testni uzorci otisnuti su prema međunarodnom standardu za ispitivanje polimera dok je ispitivanje izvršeno na kidalici Shimadzu.