October 24, 2019

3D tisak prvih komponenti rehabilitacijskog uređaja

U Centru za mikro- i nanoznnaosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci su tehnologijom 3D tiska dobivene prve komponente ramenog zgloba s nosačima motora, zupčanici i vratila. Te će komponenete omogućiti utvrđivanje mehaničkih svojstava te kontrolu kvalitete otisnutih uzoraka.