October 24, 2019

Prezentacija projekta u sklopu Dana otvorenih vrata laboratorija Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Razvijeni prototip uređaja, čiji razvoj je financirala Zagrebačka banka d.d., prezentiran je 23 studenog 2018. u sklopu Dana otvorenih vrata laboratorija Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Tom je prilikom Laboratorij za precizno inženjerstvo obišlo 200-tinjak srednjoškolskih učenika.