October 24, 2019

3D tiskanje metalnih struktura u združenom laboratoriju LAMA FVG u Udinama

Istraživačka skupina Tehničkog fakulteta u Rijeci i Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije, koja radi na razvoju rehabilitacijskog uređaja u sklopu Moj ZABA Start projekta, je 15. studenog 2018. godine posjetila združeni laboratorij LAMA FVG u Udinama (Italija), pod vodstvom prof. dr. sc. Marco Sortina. Laboratorij predstavlja sinergijsku suradnju između tri institucije: Sveučilišta u Udinama, Sveučilišta u Trstu i doktorske škole – Visoke međunarodne škole za napredne studije (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA). Jedna od glavnih djelatnosti navedenog laboratorija je 3D tiskanje metalnih struktura koristeći aluminijske legure, titanijske legure, visoko legirane čelike, legure na bazi nikla, itd. U tom je području, stoga, razmatrana moguća suradnja. Druga potencijalna područja suradnje su u području regulacije višeosnih sustava poput rehabilitacijskog uređaja na kojem radi Istraživačka skupina Laboratorija za precizno inženjerstvo.