October 24, 2019

Inverzna kinematika

Nakon provedene kinematičke analize, izradili smo, zahvaljujući i pomoći kolegica prof. dr. sc. Senke Maćešić i prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic, matematički model koji omogućava izračun kuteva gibanja pojedinih stupnjeva slobode te njihovu ovisnost o putanji gibanja ruke u prostoru. Pritom smo koristili pristup “inverzne kinematike”. Dobiveni matematički izrazi omogućit će ostvarenje istovremenog i koordiniranog upravljanja sa svih sedam motora potrebnih za funkciju mehatroničkkog uređaja za rehabilitaciju pacijenata.