December 4, 2020

Graduate Theses

Goričanec, Andrija.

Konstrukcija sustava pozicioniranja bioloških uzoraka u optičkom mikroskopu / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 27. 09. 2011.

 

Gljuščić, Petar.

Kontrola upravljanja višeosnim sustavom visokopreciznog pozicioniranja / završni rad – diplomski/integralni studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 20.07. 2011.

 

Karabegović, Arian.

Upotreba aksijalno opterećenih piezoelektričnih uređaja kod prikupljanja otpadne energije / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 19. 07. 2010.

 

Milošević, Slavko.

Skaliranje mehaničkih svojstava kod minijaturizacije konstrukcija / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 19. 07. 2010.

 

Moras, Siniša.

Konstrukcijska izvedba jednoosnog sustava pozicioniranja visokih preciznosti / završni rad – diplomski/integralni studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 16. 07. 2010.

 

Slišković, Ivan.

Kritička analiza mogućnosti korištenja piezoelektričnih uređaja za prikupljanje i pretvorbu energije vibracija u pomorstvu / završni rad – diplomski/integralni studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 04. 03. 2010.

 

Srnec, Jelena.

Eksperimentalno utvrđivanje optimalnog opterećenja bimorfnog uređaja za prikupljanje otpadne kinematičke energije vibracija / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 19. 07. 2010.

 

Širko, Goran.

Kritička analiza mogućnosti korištenja uređaja za prikupljanje otpadne energije kod gibanja ljudi / završni rad – diplomski/integralni studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 16. 07. 2010.

 

Tomić, Mateo.

Kritička analiza mogućnosti korištenja uređaja za prikupljanje otpadne energije ljudskog tijela / završni rad – diplomski/integralni studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 16. 07. 2010.

 

Arrigoni, Tea.

Konstrukcija sustava uzbude uređaja za žetvu energije temeljenih na vibracijama piezoelektričnih elemenata / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 22. 07. 2009.

 

Banić, Damjan.

Kritička analiza sustava manipulacije mikrostruktura / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 09. 10. 2009.

 

Fućak, Robert.

Kritička analiza modela generiranja snage uređaja za žetvu energije temeljenih na vibracijama piezoelektričnih elemenata / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 18. 09. 2009.

 

Orlović, Luka.

Dimenzionalna analiza mikrostruktura pomoću stereomikroskopa / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 09. 10. 2009.

 

Pešut, Robert.

Automatizirano mjerenje pomaka ultravisokih preciznosti laserskim interferometrijskim sustavom / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 22. 07. 2009.

 

Petković, Darijan.

Konstrukcija višeosnog sustava pozicioniranja visoke preciznosti / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 18. 09. 2009.

 

Širko, Goran.

Kritička analiza konstrukcijskih rješenja sustava fokusiranja optičkih teleskopa / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 19. 09. 2008.

 

Tomić, Mateo.

Prijedlog originalnog konstrukcijskog rješenja sustava fokusiranja optičkog teleskopa / završni rad – preddiplomski studij.

Rijeka : Tehnički fakultet, 17. 07. 2008.