October 24, 2019

Prva objava glavnih postignuća na projektu – Mjerenje, modeliranje i kompenzacija trenja kod visokopreciznih sustava: od makrometarske do nanometarske razine

UNIRi link na projekt: https://portal.uniri.hr/Projekti/887?controler=projekti

Kroz projekt “Mjerenje, modeliranje i kompenzacija trenja kod visokopreciznih sustava: od makrometarske do nanometarske razine“ istražuju se nelinearni učinci trenja s posebnim naglaskom na visokoprecizne mehatroničke uređaje čiji se mehanički dijelovi temelje na kliznim i kotrljajućim elementima pa nelinearni učinci povezani s trenjem značajno ograničavaju njihovu preciznost i točnost.

Do sada su na projektu provedena brojna mjerenja u cilju identifikacije trenja na nanometarskoj razini, mjerenjem na SPM-u te na nanometarskoj/mikrometarskoj razini primjenom nananoutiskivača u konfiguraciji mjerenja poprečnih sila (engl. lateral force microscopy – LFM) u Laboratoriju za precizno inženjerstvo i tehnologiju mikro- i nanosustava (Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci).

U sklopu istraživanja napisan je rad “From nanometric to meso-scale characterisation of friction using nanoindentation” (autori: E. Kamenar, M. Perčić i S. Zelenika). Nakon revizije rada, temeljem sugestija recenzenata, rad je prihvaćen za objavu te će biti prezentiran na EUSPEN konferenciji koja se, od 3. do 7. lipnja 2019., održava u gradu Bilbao u Španjolskoj.

U pripremi je i rad pod radnim nazivom „Characterisation of frictional properties of thin films using nanoindentation“ koji će biti prezentiran u sklopu simpozija „36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics koji se održava u gradu Pilsen u Češkoj od 24. – 27. rujna 2019. te rad u časopisu u suradnji s kolegama s Medicinskog fakulteta s Katedre za ortodonciju pod radnim naslovom „Ion release and surface changes of nickel-titanium archwires induced by changes of the pH value of the saliva“ koji će biti predložen za objavu u časopisu.

Također, trenutno se radi na poglavlju pod radnim nazivom „Application of Koopman-based control in ultra-high precision positioning systems with friction“ (autori S. Zelenika, E. Kamenar, M. Korda (Centre national de la recherche scientifique, 7 avenue du Colonel Roche, 31400 Toulouse, France) i I. Mezić (UC Santa Barbara, Department of Mechanical Engineering, Santa Barbara, CA 93105, USA)). Navedeno poglavlje je dio knjige „The Koopman Operator in Systems and Control: Theory, Numerics, and Applications“ čiji je urednik Springer.

U sklopu projekta je proveden je i Stručni posjet LAMA FVG mehatroničkom laboratoriju u Udinama te stručni posjet istraživačkom centru tvrtke Danieli također u Udinama.

Kao dio projekta, diplomant I. Makovac izrađuje svoj diplomski rad pod nazivom „Razvoj mehatroničkog postava za mjerenje trenja“ u sklopu kojeg će prenamijeniti postojeći sustav za precizno pozicioniranje tako da novi sustav omogućava određivanje trenja. Sustav se temelji na linearnom aktuatoru s pomičnim namotajem i linearnom inkrementalnom enkoderu te naprednom regulacijskom algoritmu koji će biti izveden u LabVIEW programskom okruženju.

Dio rezultata istraživanja biti će prezentiran u sklopu događaja „Otvoreni dani odjela za Fiziku“ 09. travnja 2019. te u sklopu Europske noći istraživača 27. rujna 2019. godine, financirane kroz projekt „Techno-Past Techno-Future; European Researchers´ Night“.