November 29, 2020

Održana dodjela Inicijalnih potpora Sveučilišta u Rijeci – potpora dodijeljena i doc. dr. sc. Ervinu Kamenaru

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, danas, 19. listopada 2018. održana je svečana dodjela potvrda dobitnicima ”Inicijalnih potpora mladim istraživačima za 2017. i 2018. godinu”. Događanje je bilo i prilika za razgovor mladih istraživača s rektoricom Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježanom Prijić Samaržijom, prorektorom za znanost prof. dr. sc. Alenom Ružićem i pomoćnikom rektorice za međunarodnu suradnju i strateška partnerstva prof. dr. sc. Sašom Zelenikom.

Inicijalne potpore dodjeljuju se drugi puta, a prvi su puta dodijeljene 2016. godine. Riječ je o financijskim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje raspoređuje Sveučilište u Rijeci, a koje se dodjeljuju kao poticaj istraživačkoj djelatnosti znanstvenicima koji su na početku svojih znanstvenoistraživačkih karijera. Sredstva u iznosu od više od milijun kuna raspoređena su na 49 mladih znanstvenica i znanstvenika i njihovih istraživačkih projekata.

Uvodno se obratila rektorica: ”Naša je temeljna motivacija za ovaj susret bila razgovor i razmjena ideja. Čestitam vam na ovim potporama, za koje smo izdvojili dvostruko više sredstava nego prošloga puta. Mi danas moramo sagledati širu sliku i razumjeti da je projektna kultura nešto bez čega institucije na mogu djelovati. Znanstveni rad sam nije dovoljan, nego ne naprosto nužno da imate znanje i za vođenje projekata. Moramo biti svjesni da je to stalno natjecanje i često puno administrativnog posla. No, to nije naša specifičnost. Moramo razvijati projektnu kulturu, jer ono što nam proračun omogućuje nije dovoljno. Iako su ove naše potpore male, pogotovo kada se radi o nekim složenim i opsežnim projektima, nadamo se da vam one mogu poslužiti kao poticaj za prijavu ne kompetitivne natječaje. Hrvatska u ”povlačenju” sredstava iz Europske unije spada u tzv. ”underperformere”, a Europska komisija za to navodi tri moguća razloga: jezičnu barijeru, nedostatak motivacije i nedostatak kompetencija (ne misli se na znanstvene, nego projektne kompetencije). Mi doduše vidimo i neke druge oblike toga jaza. Druga tema koju bih željela spomenuti je pritisak na institucijama koji je na djelu kod objavljivanja i prikazivanja rezultata. Događa se da zbog takvog pritiska može doći u pitanje kvaliteta i čestitost. Gubi se supstanca pa ispada da je prilagodba sustavu bitnija od kvalitete. Bojim se da će taj pritisak sve više rasti, kao što rase i pritisak u rangiranju sveučilišta. Hrvatski prosjek koji iznosi manje od jednoga objavljenog članka godišnje po znanstveniku, zaista je nedovoljan. Danas društvo od nas znanstvenika traži više: traži se znanost pa se doda i ‘razvoj i inovacije’; traži se sve više i više. Skepticizam nas neće nikud odvesti. Moramo prihvatiti sva ta nova traženja i kritike društva, kako bismo opravdali svoje postojanje.

Prorektor Ružić pojasnio je istraživačima tehničke detalje oko administrativnih obveza iz samog natječaja te istaknuo kako će svakom dobitniku ove potpore njenim dobivanjem biti omogućeno da plati objavljivanje svojega rada, što nosi daljnje pozitivne pomake. Pomoćnik rektorice Zelenika im poručio kako ta nova znanja nažalost nemaju od koga naučiti.

Povela se rasprava oko držanja nastave, normiranja rada, količine i opisa radnih obveza, napredovanja u zvanja, pravednosti sustava, kulturi senioriteta koja kod nas prevladava… Rečeno je i kako bi možda bilo uputno dodijeliti nešto manji broj potpora, ali onda bez umanjenja sredstava, jer neki projekti bez točnog proračuna ne mogu biti izvršeni ili mogu biti ali u znatno manjem obimu i/ili kvaliteti. Rektorica je na ovo odgovorila da to uvijek jest dilema (podijeliti više manjih ili manje većih potpora), ali da se odlučuju za ovakav model, upravo kako bi te potpore služile i kao poticaj za daljnje prijavljivanje.

Može se zaključiti da se većima mladih znanstvenika zalaže za to da se projektne aktivnosti, stručni rad i rad na popularizaciji znanosti formalno boduje. Također zaključeno je kako bi bili od iznimne koristi sastanci po sastavnicama, koje bi inicirao Rektorat.

”Uz sve potpore vašim istraživanjima koje dobijete, a nadamo se da ćete ih dobiti što više, ne zaboraviti da vam je glavni pokretač vaš entuzijazam, vaša intrinzična motivacija. Mi želimo biti institucija koja će to prepoznati”, zaključila je rektorica.

Potporu Sveučilišta u Rijeci dobio je i član Laboratorija za precizno inženjerstvo, doc. dr. sc. Ervin Kamenar.

Tekst i slike djelomično preuzeti s linka: UniRi

Riječka „Noć istraživača“

Manifestacija Noć istraživača održana je u petak 28. rujna 2018. od 17 do 22 sata istovremeno u četiri hrvatska grada: Zagrebu, Splitu, Puli i Rijeci.

U Rijeci je Noć istraživača održana na 12 istraživačkih punktova, smještenih na tri kata u zgradi Tower Centra Rijeka. Riječ je o događaju koji na nacionalnoj razini koordinira Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, dok u Rijeci u ulozi organizatora njegovu provedbu omogućuje Sveučilište u Rijeci. Događanje je dio šireg projekta – Techno-Past Techno-Future: European Researchers’ Night sufinanciranog sredstvima programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Cilj projekta je promoviranje znanosti, znanstvenog rada i istraživanja kroz popularne oblike i aktivnosti kako bi se najšira javnost mogla upoznati sa znanstvenim metodama i rezultatima rada. Jedan od ciljeva ove akcije jest i senzibiliziranje mladih i djece za znanstvenu djelatnosti te poticanje njihovog interesa za znanost od malih nogu.

Jedna od postaja riječke Noći istraživača je bila i ona Tehničkog fakulteta i Centra za mikro- i nanoznanosti Sveučilišta gdje su posjetitelji mogli upoznati s tehnološkim rješenjima za Pametnu Rijeku, a posebno s time kako radi 3D skener, što su mikrokontroleri te pobliže upoznati lasere i vidjeti kako se oni mogu primijeniti u svakodnevnom životu, ali i kako prikupljati energiju iz svoje okoline i pretvarati je u struju. Na toj vrlo posjećenoj postaji su publici svoje znanje, uređaje i rezultate rada predstavili Saša Zelenika, Ervin Kamenar, Marko Perčić, Petar Gljušćić te student Nino Dujmešić.

Rijeka tehnologije / Rijeka of Technologies

On initiative of Professor Saša Zelenika, and in the framework of the events marking the 45th anniversary of the University of Rijeka, the event “Rijeka of Technologies” was held from September 26th to 28th, 2018. The event was synergistically organized by the constituents of the University of Rijeka that are home to more than 5,000 students: the Faculties of Engineering, of Civil Engineering and of Maritime Studies, the Department of Physics and the Centre for Micro- and Nanosciences and Technologies, as well as the Technical School, the Association of Technical Culture, the Youth House and the Academic Astronomical Society in Rijeka.

The aim of the Rijeka of Technologies event was to promote and broaden the educative and scientific activities carried on in the fields of technical and natural sciences. During the event, the scientists have hence presented in public spaces their work, while the citizens had occasion to get acquainted with state-of-the-art technological achievements in Rijeka that generate societal progress and the enhancement of life conditions, but also create positive economic impacts and have been and still are an important part of the lives, the identity and the prosperity of the city and the citizens of Rijeka. Instead of brain drain, these activities generate hence added value, revenues and employment of talents in Croatia. Indeed, most of the senior students of the technical faculties in Rijeka already participate in some form of active work, while the data of the Croatian Bureau of Employment clearly indicate that the high-school and university graduates of these professions are wanted and regularly find employment very soon after graduation. Throughout the interesting and comprehensive three-day program of the event, the broad public had thus occasion to witness how the hard, devoted and, often, team work of teachers and young scientists brings about impressive results and contributes to the development of an advanced and economically prosperous society. Especially noted during the event were the lectures of Zoran Vakula, head meteorologist of Croatian television, and Korado Korlević, astronomer and scientific enthusiast from Višnjan, but also the round table “STEM education: current state and perspectives” and the excellent short presentations of the young scientists from the involved constituents of the University.


Na inicijativu prof. dr. sc. Saše Zelenike, a u okviru obilježavanja 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci, od 26. do 28. rujna 2018. održana je manifestacija „Rijeka tehnologije“. Manifestaciju su sinergijski organizirale sastavnice Sveučilišta u Rijeci na kojima studira više od 5.000 studenata: Tehnički, Građevinski i Pomorski fakultet, Odjel za fiziku i Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije, te Tehnička škola, Zajednica tehničke kulture, Dom mladih i Akademsko astronomsko društvo iz Rijeke.

Cilj Rijeke tehnologije je promocija i popularizacija obrazovanja i znanosti na područjima tehničkih i prirodnih znanosti. Tijekom manifestacije su znanstvenici u javnim prostorima govorili o svome radu, dok su građani imati priliku upoznati se s riječkim modernim tehnološkim postignućima koja dovode do napretka društva te poboljšanja životnih uvjeta, ali stvaraju i značajne ekonomske učinke, te su bile i jesu važan dio života, identiteta i blagostanja Rijeke i Riječana. Umjesto odljeva mozgova, one generiraju dodanu vrijednost, prihode i zapošljavanje talenata u RH. Doista, većina studenata riječkih fakulteta tehničke struke već na zadnjim godina studija radi, a podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje jasno pokazuju da su maturanti i diplomanti ovih struka jako traženi i u pravilu se odmah zapošljavaju. Kroz zanimljiv i sveobuhvatan program manifestacije kroz čak tri dana je tako javnost imala prilike vidjeti kako ustrajan, predan i, često, timski rad edukatora te mladih znanstvenika dovodi do impresivnih rezultata i razvoja naprednog te gospodarski prosperitetnog društva. Posebno su zapažena tijekom manifestacije bila predavanja Zorana Vakule, glavnog meteorologa HRT-a, te Korada Korlevića, astronoma i popularizatora znanosti iz Višnjana, ali i održana tribina „STEM obrazovanje: stanje i perspektive“ te izvanredne kratke prezentacije mladih znanstvenika s involviranih sastavnica Sveučilišta.

Izrada aplikacije za pomoć pacijentima s poteškoćama u kretanju pomoću virtualne stvarnosti

Istraživačka skupina Tehničkog fakulteta tj. naše kolege sa Zavoda za računarstvo pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Kristijana Lenca, osmislili su aplikaciju za pomoć pacijentima s poteškoćama u kretanju pomoću virtualne stvarnosti (VR). Virtualna stvarnost može biti vrlo korisna i zabavna pogotovo pri izvođenju rehabilitacijskih vježbi. Kako bi se izradila aplikacija koja je oboje, bitno je imati na umu njenu težinu ili kompleksnost, dobru povezanost virtualog tijela s tijelom osobe (pacijenta) te samu kreaciju razina koje ne bi smeje previše omesti ili zbuniti igrača.

Ovim putem izrađene su četiri igre čija implementacija je dana u prilogu.

 

International Central European ISPO Conference 2018 – Portorož, Slovenija

Članica ZABA tima, doktorandica Tea Arrigoni je u petak 21. rujna 2018. prezentirala rad na međunarodnom kongresu “International Society for Prostetics and Orthotics – International Central European ISPO Conference 2018”. Prezentirani rad prikazuje napredak na razvoju rehabilitacijskog uređaja kroz suradnju s Medicinskim fakultetom te KBC-om u Rijeci. Rad je izazvao veliku pozornost te smo tako ostvarili mnogo novih kontakata vezanih uz područje rehabilitacijskih uređaja i njihove primjene u zdravstvu što stvara preduvjete za buduće suradnje.

18th International EUSPEN Conference 2018, Venice, Italy

Employees of the Precision Engineering Laboratory actively participated at the 18th EUSPEN International conference, held from June 4th to June 8th 2018 in Venice, Italy.

In the session Advances in Precision Engineering, our team presented three papers:

Characterisation of positioning performances of a mechatronics device actuated via a frictionless voice-coil actuator.‘ by authors E. Kamenar and S. Zelenika;

Experimental approach to establishing a model of nanoscale friction‘ by authors M. Perčić, S. Zelenika, I. Mezić, R. Peter and N. Krstulović;

Koopman-based model predictive control of a nanometric positioning system‘ by authors E. Kamenar, M. Korda, S. Zelenika, I. Mezić and S. Maćešić.

  

Projekt predstavljen u Jutarnjem listu

Projekt razvoja rehabilitacijskog uređaja koji se uspješno provodi na Tehničkom fakultetu je predstavljen na mrežnim stranicama Jutarnjeg lista:

http://native.jutarnji.hr/hrvatskistvaratelji/

http://native.jutarnji.hr/hrvatskistvaratelji/tehnicki.html

“Center for gifted children” has visited CMNST

On February 15, 2018, gifted children age 4 to 8 of the city of Rijeka, their parents and their teachers from the NGO “Center for gifted children” visited the CMNST, i.e. the Laboratory for Precision Engineering and Micro- and Nanosystems Technologies as well as the Laboratory for Quantum and Nonlinear Optics. The staff of the CMNST introduced them to demonstrative examples and applications of micro- and nanotechnological instrumentation, devices and scientific work in general.

Activities of the Precision Engineering research group presented in the La voce del popolo daily

The daily newspaper La voce del popolo published in Rijeka presented on January 18, 2018, the activities of the Precision Engineering research group, especially in the field of the micro- and nanotechnologies, through an interview with the group leader Prof. D. Sc. Saša Zelenika.

Students of the High-school from Pazin visit the CMNST of the University of Rijeka

On November 9th 2017 the junior students of the High-school Jurla Dobrile Pazin, visited the laboratories of the Centre for Micro- and Nanosciences and Technologies (CMNST) and the Bura supercomputer at the campus of the University of Rijeka – where they had occasion to get acquainted with the state-of-the-art laboratory equipment and the scientific work carried on this equipment. The students learned thus about various micro- and nanosystems developed within the CMNST and the characterisation of their properties from the physics, engineering and bio-chemical standpoint, expressing their enthusiasm for the chance they have been given as well as the wish to pursue their future university studies at the University of Rijeka – and hence to use professionally the devices they have seen.

Students of High-school in Italian language in Rijeka visit the CMNST of the University of Rijeka

On November 2nd 2017 the junior and senior high-school students of the High-school in Italian language in Rijeka, following a sciences and mathematics study program, visited the laboratories of the Centre for Micro- and Nanosciences and Technologies (CMNST) and the Bura supercomputerat the campus of the University of Rijeka – where they had occasion to get acquainted with the state-of-the-art laboratory equipment and the scientific work carried on this equipment. The students learned thus about various micro- and nanosystems developed within the CMNST and the characterisation of their properties from the physics, engineering and bio-chemical standpoint, expressing their enthusiasm for the chance they have been given as well as the wish to pursue their future university studies at the University of Rijeka – and hence to use professionally the devices they have seen.

   

Projekt Tehničkog fakulteta dobitnik nagrade Moj ZABA Start natječaja

Projekt “Razvoj mehatroničkog uređaja za rehabilitaciju pacijenata sa smanjenom funkcionalnošću gornjih ekstremiteta” istraživačke skupine s Tehničkog fakulteta u Rijeci, u suradnji s KBC-om te Medicinskim fakultetom u Rijeci, prijavljen na natječaj Zagrebačke banke “Moj ZABA Start“, odabran je kao dobitnik treće nagrade i 80.000 kuna u kategoriji “Kultura i znanost“. U predmetnoj kategoriji prijavljeno je bilo ukupno 209 projektnih prijava, dok je u svim kategorijama ukupno bilo 680 projektnih prijava od kojih je samo njih 11 na kraju osvojilo donacije.

U nagrađenom projektu sudjeluju prof. dr. sc. Saša Zelenika, izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac, dr. sc. Ervin Kamenar, asistenti Petar Gljušćić i Tea Arrigoni s Tehničkog fakulteta u Rijeci i Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta, te prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić s Medicinskog fakulteta i KBC-a Rijeka.

 

http://www.mojzabastart.hr/home/tko-su-dobitnici

http://novilist.hr/Promo-sadrzaji/Zaba-proglasila-pobjednike-natjecaja-Moj-Zaba-Start

https://www.vecernji.hr/biznis/za-inovativne-projekte-milijun-kn-1203699

http://www.jutarnji.hr/Promo/zaba-proglasila-pobjednike-natjecaja-moj-zaba-start/6690393/

http://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=6604%3Atrea-nagrada-projektu-riteh-a&catid=1%3Avijesti&lang=hr

http://www.riteh.uniri.hr/novosti/projekt-tehnickog-fakulteta-dobitnik-nagrade-moj-zaba-start/

https://www.tkokaze.hr/novosti/proglaseni-pobjednici-natjecaja-moj-zaba-start/

https://cropix.hr/index.php?menuid=gallery_cropix&gid=111811

http://www.bug.hr/vijesti/zaba-proglasila-pobjednike-natjecaja-moj-zaba-star/162839.aspx

https://lider.media/ukratko/foto-proglaseni-pobjednici-natjecaja-moj-zaba-start/

https://www.vecernji.hr/kultura/deset-kulturnih-i-znanstvenih-projekata-u-finalu-nagrade-moj-zaba-start-1199234

PrecEng team members presented their work at the My First Conference held on RiTeh

Our team members M. Sc. Tea Arrigoni, M. Sc. Petar Gljuščić and M. Sc. Marko Perčić presented the results of their recent work at the “My first Conference” event organized by the Faculty of Engineering, the Faculty of Civil Engineering and the Faculty of Maritime Studies of the University of Rijeka. The conference was held at the Faculty of Engineering itself and organized exclusively for the doctoral students whose research is undergoing.

The presented papers, in the form of extended abstracts, are:

Arrigoni, S. Zelenika, E. Kamenar, T. Schnurrer Luke Vrbanić, K. Lenac “Issues in the mechatronics design of a full arm rehabilitation device” – Paper

P. Gljušćić & S. Zelenika: “Modelling, optimization and application of piezoelectric vibration energy harvesting devices” – Paper

M. Perčić & S. Zelenika: “Issues in characterizing parameters influencing nanometric friction” – Paper

PrecEng istraživačka skupina s Tehničkog fakulteta u Rijeci u finalu natječaja Moj ZABA start

Projekt “Razvoj mehatroničkog uređaja za rehabilitaciju pacijenata sa smanjenom funkcionalnošću gornjih ekstremiteta” istraživačke skupine s Tehničkog fakulteta u Rijeci, u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom te Medicinskim fakultetom u Rijeci, prijavljen na natječaj Zagrebačke bankeMoj ZABA Start“, odabran je od strane stručnog povjerenstva kao jedan od 10 finalista u kategoriji “Kultura i znanost“. U predmetnoj kategoriji prijavljeno je ukupno 209 projektnih prijava, dok je u svim kategorijama ukupno bilo 680 projektnih prijava od kojih je 30 ušlo u finale.

U projektnoj prijavi sudjeluju prof. dr. sc. Saša Zelenika, izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac, dr. sc. Ervin Kamenar, asistent Petar Gljušćić, i Tea Arrigoni s Tehničkog fakulteta u Rijeci te prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić sa Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu KBC-a Rijeka i Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Ukupni fond potpora za kategoriju Kultura i znanost iznosi ukupno 330.000 kn odnosno 120.000 kn za prvu, 100.000 kn za drugu i 80.000 kn za treću nagradu prema odluci Komisije. Četvrta nagrada od 30.000 kn bit će dodijeljena prema odabiru javnosti putem javnog glasovanja na www.mojzabastart.hr.

“Moj Zaba Start kroz različite natječaje podupire najinovativnije i tržišno utemeljene ideje s pozitivnim utjecajem na gospodarstvo i društvo. Pokrenut je 2013. godine te je do sada podržao ukupno 29 najboljih održivih projekata iz različitih područja po ocjeni stručne komisije i prema odabiru javnosti. Dobitnici su inovativni start up-ovi, društveno odgovorne inicijative, projekti iz područja zelenog poduzetništva i kreativne industrije te izrade aplikacija i informatičkih rješenja.”

http://www.mojzabastart.hr/home/

http://www.mojzabastart.hr/home/moj-zaba-start/o-projektu

http://www.mojzabastart.hr/home/tko-su-finalisti-ovogodisnjeg-natjecaja-moj-zaba-start4

Calibration of CNC milling machine tools by laser interferometer

In a collaboration with prof. Zoran Jurković and asist. Graciela Šterpin Valić from the Department of industrial engineering and managment positioning accuracy and repeatability of the X,Y and Z axes of the CNC milling machine were experimentally assessed.

All measurements were made using linear positioning metods. For more accurate repeatability of taking the same position, measurements of axes were performed in 3 cycles. X-axis experimental positioning were performed with 20 mm step for the 500 mm measuring range of the X-axis. Y-axis experimental positioning were performed with 20 mm step for the 320 mm measuring range of the Y-axis. Z-axis experimental positioning were performed with 5 mm step for the 95 mm measuring range of the Z-axis.

The team is currently working on the analysis of the obtained results.